·
inscripció
·

L'Arqueologia del Gènere i les Activitats de Manteniment.L’aplicació de la perspectiva de gènere en arqueologia és deutora dels moviments reivindicatius feministes que han denunciat la subjugació de les dones mitjançant les estructures patriarcals i han plantejat la necessitat d’analitzar les “raons” per les quals s’havia arribat a aquesta situació; alhora, veure si aquestes eren un fet natural i existiren de sempre i arreu, o per contra responien a construccions històriques, susceptibles de canviar o desaparèixer.
L’Arqueologia del Gènere forma part de les arqueologies crítiques que, des del corrent de pensament post-processual, qüestionen les bases sobre les quals s’ha bastit el discurs i la praxi arqueològica.
L’Arqueologia del Gènere critica una explicació suposadament objectiva del passat que es presenta com un procés que du inevitablement i de manera justificativa al present. Per contra, s’arrenglera amb la defensa d’una ciència amb principis ètics que permeti explicitar-ne les injustícies, les desigualtats i les invisibilitzacions de determinats sectors de la població en funció del sexe, edat, classe, ètnia, condició sexual i ideologia.
L’Arqueologia del Gènere assumeix la influència que el context formatiu i ideològic de la persona que investiga té en la interpretació que aquesta fa del registre arqueològic i denuncia els biaixos androcèntrics, eurocèntrics i positivistes amb els quals s’ha estudiat el passat. Biaixos sobre la importància atorgada a determinats fets històrics i al silenciat d’altres i, sobretot, respecte als valors i criteris emprats per a explicar i perioditzar la Història (guerra, evolució tècnica, competitivitat, acumulació de riquesa i aparició de les desigualtats, l’origen de l’Estat...). Exemple d’aplicació d’un punt de vista diferent és l’Arqueologia de les Activitats de Manteniment, proposada fa uns anys per arqueòlogues catalanes: una nova visió del treball, especialitzat en la cura i el benestar de les persones, que s’esdevé en la quotidianitat; són activitats imprescindibles per a la vida, com ara l’alimentació, la higiene, la cura de les criatures, les persones malaltes, disminuïdes i velles, l’elaboració de la vestimenta o la socialització; activitats que han estat tradicionalment responsabilitat de les dones i que mai han tingut reconeixement social ni econòmic, i de manera recurrent, menyspreades. Són treballs imprescindibles per a la vida humana, sense els quals no hi hauria vida social.
Per tot el que hem exposat és imprescindible i irrenunciable la presència d’assignatures de gènere en els ensenyaments d’arqueologia.
Al workshop s’han convidat professores i arqueòlogues de referència en Arqueologia del Gènere, la vàlua de les quals està avalada per la seva activitat docent i investigadora en el marc universitari i científic i per la repercussió i reconeixement de la seva tasca a l’àmbit acadèmic estatal i internacional.
El workshop se centrarà sobretot en elaborar un estat de la qüestió actual de la investigació en Arqueologia del gènere i de la seva impartició a la universitat.
Cat
·
Eng
·
Esp
Workshop

Contacte formulari d'inscripcióPer formalitzar la seva inscripció al Workshop, empleni i enviï aquest formulari.

És important indicar si ve en condició d’estudiant o investigador universitari. En l’apartat d’altres procedències pot indicar a quina institució i/o empresa pertany.


NOM
COGNOMS
ADREÇA
CP
POBLACIÓ
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT DE
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE
ALTRES PROCEDÈNCIES
PREU
CODI DE SEGURETAT
Escriu el codi de números i lletres a la casella de sota.

 
* Al enviar la inscripció esteu acceptant la política de protecció de dades d'Acucall.
Carrer Pau Casals, 2 · 93 812 52 34 · info@acucall.net · 08551 Tona
Xarxes Socials Facebook Twitter
Logo Logo Logo Logo