·
inscripció
·

L'Arqueologia del Gènere i les Activitats de Manteniment.L’aplicació de la perspectiva de gènere en arqueologia és deutora dels moviments reivindicatius feministes que han denunciat la subjugació de les dones mitjançant les estructures patriarcals i han plantejat la necessitat d’analitzar les “raons” per les quals s’havia arribat a aquesta situació; alhora, veure si aquestes eren un fet natural i existiren de sempre i arreu, o per contra responien a construccions històriques, susceptibles de canviar o desaparèixer.
L’Arqueologia del Gènere forma part de les arqueologies crítiques que, des del corrent de pensament post-processual, qüestionen les bases sobre les quals s’ha bastit el discurs i la praxi arqueològica.
L’Arqueologia del Gènere critica una explicació suposadament objectiva del passat que es presenta com un procés que du inevitablement i de manera justificativa al present. Per contra, s’arrenglera amb la defensa d’una ciència amb principis ètics que permeti explicitar-ne les injustícies, les desigualtats i les invisibilitzacions de determinats sectors de la població en funció del sexe, edat, classe, ètnia, condició sexual i ideologia.
L’Arqueologia del Gènere assumeix la influència que el context formatiu i ideològic de la persona que investiga té en la interpretació que aquesta fa del registre arqueològic i denuncia els biaixos androcèntrics, eurocèntrics i positivistes amb els quals s’ha estudiat el passat. Biaixos sobre la importància atorgada a determinats fets històrics i al silenciat d’altres i, sobretot, respecte als valors i criteris emprats per a explicar i perioditzar la Història (guerra, evolució tècnica, competitivitat, acumulació de riquesa i aparició de les desigualtats, l’origen de l’Estat...). Exemple d’aplicació d’un punt de vista diferent és l’Arqueologia de les Activitats de Manteniment, proposada fa uns anys per arqueòlogues catalanes: una nova visió del treball, especialitzat en la cura i el benestar de les persones, que s’esdevé en la quotidianitat; són activitats imprescindibles per a la vida, com ara l’alimentació, la higiene, la cura de les criatures, les persones malaltes, disminuïdes i velles, l’elaboració de la vestimenta o la socialització; activitats que han estat tradicionalment responsabilitat de les dones i que mai han tingut reconeixement social ni econòmic, i de manera recurrent, menyspreades. Són treballs imprescindibles per a la vida humana, sense els quals no hi hauria vida social.
Per tot el que hem exposat és imprescindible i irrenunciable la presència d’assignatures de gènere en els ensenyaments d’arqueologia.
Al workshop s’han convidat professores i arqueòlogues de referència en Arqueologia del Gènere, la vàlua de les quals està avalada per la seva activitat docent i investigadora en el marc universitari i científic i per la repercussió i reconeixement de la seva tasca a l’àmbit acadèmic estatal i internacional.
El workshop se centrarà sobretot en elaborar un estat de la qüestió actual de la investigació en Arqueologia del gènere i de la seva impartició a la universitat.
Cat
·
Eng
·
Esp
Workshop

Contacte formulari d'inscripcióPer formalitzar la seva inscripció al Workshop, empleni i enviï aquest formulari.

És important indicar si ve en condició d’estudiant o investigador universitari. En l’apartat d’altres procedències pot indicar a quina institució i/o empresa pertany.


NOM
COGNOMS
ADREÇA
CP
POBLACIÓ
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT DE
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE
ALTRES PROCEDÈNCIES
PREU
CODI DE SEGURETAT
Escriu el codi de números i lletres a la casella de sota.

 
He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de l'ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES.
He llegit i NO accepto rebre publicitat o informació promocional de l'ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES.
 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES amb CIF G65554248 i domicili social situat a CARRER PAU CASALS 2 08551, TONA (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic acucall@gmail.com

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

Carrer Pau Casals, 2 · 93 812 52 34 · info@acucall.net · 08551 Tona
Avís legal · Política de Cookies · Política de privacitat xarxes socials
Xarxes Socials Facebook Twitter
Logo Logo Logo Logo