vull fer-me soci

Història de l'associacióEl Camp de les Lloses és un jaciment romà republicà que té la seva fase més important entre els segles II-I aC (amb una de posterior que arriba fins al I dC), i que destaca per la singularitat i qualitat de les seves troballes; aquest fet està en l'origen de la seva declaració com a BCIN el 1995 i també en la continuïtat dels treballs per aconseguir consolidar i obrir al públic un parc arqueològic amb el seu equipament museístic; aquest fet fou possible el 2006 amb la inauguració del parc i del seu centre d’interpretació.

El Camp de les Lloses realitza regularment campanyes arqueològiques, visites, tallers, cicles de conferències, caminades, activitats relacionades amb l’arqueologia experimental, etc., La creació d’una associació vinculada al jaciment i al centre d’interpretació pot canalitzar i potenciar moltes d’aquestes activitats i d’altres més genèriques del poble de Tona o de la comarca d’Osona. Així va ser com quatre persones: l’Imma Mestres i la Montse Duran, directores de les excavacions del Camp de les Lloses i responsables del seu centre d’interpretació; el Dr. Jordi Principal, investigador del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), especialista en diversos temes relacionats amb la república romana i director de diversos jaciments ibèrics i romans; i Carles Padrós, historiador i arqueòleg tonenc vinculat al projecte del Camp de les Lloses des de fa més de deu anys, vam decidir organitzar una associació de suport al Camp de les Lloses, al patrimoni del municipi de Tona i a la cultura i patrimoni en general.

Així, la junta directiva actual està presidida per l'Imma Mestres, la secretària és la Montse Duran, el tresorer el Jordi Principal i el primer vocal el Carles Padrós. No cal dir que les persones que formem la junta directiva som els que hem engegat l’associació, però estem acompanyats, ja de bon començament, per molta gent propera al Camp de les Lloses i que ha participat en aquest projecte des del seu origen ara fa 20 anys, o més recentment amb la posada en marxa del centre d’interpretació, que va celebrar el 2011 el seu 5è aniversari!

Aquí podreu descarregar-vos els estatuts de l’acuCALL perquè pugueu veure quina és la seva finalitat i objectius, i quines són les activitats i característiques de l’Associació. Com podreu comprovar a l’article 5 dels estatuts, l’associació està formada per membres numeraris, que són tots aquells que paguen una quota i tenen tots els drets i deures de l’Associació. Per altra banda, des d'un bon començament es va considerar interessant crear la figura del membre d’honor, que és aquell proposat com a tal per la Junta Directiva o per un terç dels membres de l'Associació i obtingui una majoria de vots a l’Assemblea General. Un soci d’honor gaudirà de tots els drets d’un soci numerari, excepte el de ser elegible per als Òrgans de Govern de l’Associació; així mateix, està exempt del pagament de qualsevol quota, a excepció de donacions voluntàries.

Per fer-se soci numerari, la persona interessada s’ha de descarregar i imprimir la butlleta, omplir-la i portar-la o enviar-la al Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses, que fa també de seu de l’Associació acuCALL. Esperem que molts tingueu inquietuds i interès en formar part de l’Associació i fer possible l’endegament de noves iniciatives i activitats.

Cat
·
Eng
·
Esp


Contacte formulari d'alta


Per formalitzar la seva alta com a soci de l’Associació Cultual Camp de les Lloses, empleni i enviï aquest formulari.

Recordi que té dues modalitats de soci numerari i que se n’ha d’escollir una.


NOM
COGNOMS
ADREÇA
CP
POBLACIÓ
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
TIPUS DE SOCI
CODI DE SEGURETAT
Escriu el codi de números i lletres a la casella de sota.

 
He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de l'ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES.
He llegit i NO accepto rebre publicitat o informació promocional de l'ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES.
 
 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES amb CIF G65554248 i domicili social situat a CARRER PAU CASALS 2 08551, TONA (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIO DEL CAMP DE LES LLOSES es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic acucall@gmail.com

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

Carrer Pau Casals, 2 · 93 812 52 34 · info@acucall.net · 08551 Tona
Avís legal · Política de Cookies · Política de privacitat xarxes socials
Xarxes Socials Facebook Twitter
Logo Logo Logo Logo