·
activitats
·

NOVES TECNOLOGIES APLICADES a l'exploració, registre i anàlisi arqueològicaEn les darreres dècades l'Arqueologia s'ha consolidat com una ciència multidisciplinar. Progressivament, els equips de recerca s'han fet més amplis en termes científics, integrant dades de camps de coneixement cada cop més variats.

La constatació que els fets del passat no es centren necessàriament en el jaciment arqueològic, si no que s'expliquen també en la interacció entre les poblacions humanes i amb el seu entorn, han propiciat un ús creixent de les tècniques d'exploració i anàlisi de major escala.
En paral·lel, l'Arqueologia, antigament basada predominantment en l'excavació, ha assumit la necessitat d'una acció menys agressiva sobre l'entorn, i ha donat l'entrada a noves tècniques i mètodes d'obtenció d'informació no destructius.

El workshop que presentem vol oferir als participants un conjunt de conferències centrades en diferents disciplines emergents aplicades a la recerca arqueològica.
Hem volgut fer èmfasi en un enfocament pràctic basat en casos d'estudi que il·lustrin el potencial de les noves eines en mans dels equips de recerca arqueològica, incloent cronologies des del bronze a l'Arqueologia Medieval.

El worshop inclourà sessions sobre l'ús de la Teledetecció, l'anàlisi espacial, la Geomorfologia o la Geofísica Arqueològica, però també la presentació de casos d'integració de diverses d'aquestes tècniques en el marc de projectes arqueològics recents.
Cat
·
Eng
·
Esp
Workshop

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A l’exploració, registre i analisi arqueologica
12 de Febrer - Sala de plens de l'Ajuntament de Tona

Carrer Pau Casals, 2 · 93 812 52 34 · info@acucall.net · 08551 Tona
Xarxes Socials Facebook Twitter
Logo Logo Logo Logo